Bekæmpelsesmidler

 

BEKÆMPELSESMIDLER

Nedenfor viser vi de bekæmpelsesmidler du som hus- og haveejer kan få brug for i løbet af sæsonen. 

Bekæmpelsesmidler tæller både sygdomsbekæmpelse, insektbekæmpelse og ikke mindst ukrudtsbekæmpelse.

Sygdomsbekæmpelse
 

SvampeFri Koncentrat


Anvendes på spiselige afgrøder som eksempelvis æble- og pæretræer, vindruer, agurker og jordbær mod meldug og skurv. Påsprøjtes både forebyggende i det tidlige forår omkring blomstringstidspunktet og når angrebet konstateres.

Sprøjtefrist på 7 dage. Også velegnet til økologisk dyrkning.

 

Der anvendes 8-12 g koncentrat pr. liter vand.

Insektbekæmpelse

Vi har et bredt udvalg af insektmidler. Nedenfor finder du en beskrivelse af de vigtigste midler i vores sortiment.

Biologiske Insektfælder

To effektive og miljøvenlige insektfælder. Én til viklere i æbler/pærer, der ses som 'orm' i frugten. Én til viklere i blommer, hvis angreb ses som små dråber af et harpiks-lignende stof på blommen.

Fælden hænges op i træet i maj-august, hvor den funge-rer vha. duftstoffer, der tiltrækker hannen.

Fælden hænges op 1,5 m over jorden i den yderste del af trækronens sydvendte halvdel.

Det bedste resultat opnås ved brug flere sæsoner i træk. 

 

1 fælde pr. 3 frugttræer.

Calypso mod Insekter

Systemisk virkende insekt-middel til bekæmpelse af insekter på pryd-planter både inden- og udendørs. Yder langtidsvirkende beskyttelse mod insekter som bladlus, uldlus, cikader, larver af snudebiller mv. Virker i op til 4 uger. Anvendes når insekterne er et problem. 

 

Bedste effekt opnås ved tidlig behandling. Gentag behandling efter 10-14 dage ved kraftige angreb. Mod mellus, uldlus og skjoldlus behandles 2 gange med 7-14 dages mellemrum.

 

Kan anvendes til udvanding og sprøjtning. Bør dog ikke benyttes til spiselige afgrøder. 

 

Ved udvanding bruges 50 mL pr. liter vand, ved sprøjtning benyttes 20 mL. pr. liter vand.​

Maladan Insektmiddel

Benyttes til bekæmpelse af bl.a. bladlus, væksthusmellus, trips, larver, galmyg og hindbærbiller i prydplanter, grøntsager, frugt og bær i haven og drivhuset.

Der sprøjtes, når et angreb opdages. Midlet virker ved kontakt, så det er nødvendigt at sprøjte både over og under bladene. Sprøjtning gentages efter 7-14 dage ved kraftige angreb. Undgå at sprøjte i stærk sol.


Kan benyttes på spiselige afgrøder med en sprøjtefrist på 14 dage, dog 3 døgn for tomater, agurker og peber i drivhuset.​

Insektsæbe

Miljøvenligt sprøjtemiddel til bekæmpelse af væksthus-spindemider, bladlus, trips, bomuldsmellus og væksthus-mellus på planter indendørs, i drivhuset og i haven. 
 

Der sprøjtes 2 gange med en uges mellemrum så snart et angreb opdages. Derefter hver anden uge eller efter behov. Undgå at sprøjte i stærk sol. Der sprøjtes til dryppunkt.

 

Da midlet virker ved kontakt, er det nødvendigt at sprøjte både over og under bladene. Der er ingen sprøjtefrist.

Kvit Fluespray PY

Anvendes i stue, køkken, soveværelse, stalde og andre lukkede rum samt til hvepsebo, når insekter ses og generer.

 

Der sprøjtes jævnt i rummet i mindst 10 sek. pr. 30 m2 rum.

Hold døre og vinduer lukkede i ca. 30 min. Sprøjt ikke direkte på tapet, plastgenstande, gardiner mm. Overdæk akvarier og fjern fuglebure fra rummet.

 

Hvepsebo behandles om aftenen i mørke, når alle hvepse er i boet.

Sprøjt direkte op i indflyvningshullet. 

Kvit Insektpudder

Kvit Insektpudder mod myrer, krybende insekter, murbier og hvepsebo. Bredvirkende puddermiddel mod myrer, kakerlakker, sølvfisk, ørentviste og andre krybende insekter. 

Kan bruges overalt hvor insekterne generer både indendørs samt omkring bygninger, på stier, balkoner, fliser og terrasser. Virker hurtigt og effektivt.

Indendørs: Strø et jævnt lag insektpudder ud, hvor insekterne virker genererende f.eks. langs paneler, ved afløbsrør, i sprækker med mere. 

Baythion D mod Myrer

Effektivt og hurtigt mod myrer og andre kravlende og flyvende insekter. Har en langtidsvirkende effekt i 2-4 uger, er lugtfri og misfarver ikke. Midlet virker ved kontakt med de behandlede flader. 

 

Kan anvendes omkring og i huset og typisk på større flader. Perfekt til udendørs sokkel-behandling og etablering af spærrebælte. Børn og husdyr kan færdes frit på behandlede områder, når midlet er tørret ind. 

 

5 ml opløses i 5 l vand til 5 m2.

Baythion Myrelokkedåse

Miljøvenlig bekæmpelse af myrer i og omkring boligen. 
Den bedste virkning opnås ved at behandle lige så snart myrerne ses første gang. 

 

Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen, der placeres vandret nær det sted, hvor myrerne kommer fra. 
For at få den fulde effekt, bør flere dåser opstilles. Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang.

Kvit D mod Myrer

Bekæmpelse af krybende og flyvende insekter som fx myrer, kakerlakker, lopper, væggelus, sølvfisk, ørentviste, fluer, møl, hvepse og myg.

Virker øjeblikkeligt ved kontakt, men har også en lang-tidsvirkende effekt i op til 2-4 uger alt efter overfladens type.

 

Perfekt til forebyggende sprøjtning i vindueskarme. Børn og hunde kan færdes på det behandlede areal, når væsken er tørret ind.

Kvit Myre-sirup

Et klar-til-brug insektmiddel, der anvendes til punktbekæmpelse af myrebo udendørs på terrasser og flisegange samt indendørs i revner og sprækker, hvor myrerne trænger ind.

 

Lokker effektivt myrerne til sig med sirup, hvorpå myrerne bærer aktivstoffet med sig til myreboet, som bekæmpes indefra over 2-3 uger.

Langtidsvirkende effekt i 3 måneder.

SmartBayt Sneglemiddel 

Miljøvenligt, effektivt og hurtigt middel mod alle former for snegle. Aktivstoffet er ferrifosfat, som eksisterer naturligt i jorden.

Planterne beskyttes i op til 6 uger og midlet opløses ikke af fugt.

 

Andre dyr kan færdes, hvor midlet er udlagt, da det kun er giftigt for snegle. Der kan spises af afgrøderne, mens behandlingen foregår.

Udstrøs når sneglene er et problem. Start tidligt, hvis plagen var stor sidste år, da sneglenes livscyklus stoppes.

 

Midlet tiltrækker og spises af sneglene, som oplever en falsk mæthed og søger i skjul, hvor de vil udsulte sig selv og forsvinde.

Derfor ses ingen døde snegle efter endt behandling.

 

5 g udstøs pr. m2 (6-7 cm mellem kornene). Behandl max. 6 gange pr. sæson.

Insektfri Spruzit

Baseret på aktivstoffet pyrethrum, der udvindes af krysantemum-blomsten og kan anvendes ved økologisk dyrkning. Nedbrydes hurtigt og skader ikke miljøet.

 

Særdeles effektiv mod et bredt spektrum af skadelige insekter bl.a. trips, bladlus, mellus og hvide fluer. Specielt velegnet til spiselige afgrøder.

Undgå at sprøjte i direkte sol, da det kan svide planten.

 

Der anvendes 2 mL til 2 L vand.

Ukrudtsbekæmpelse

Vores sortiment i ukrudtsbekæmpelse omfatter både produkter til ukrudt i din plæne og decideret ukrudtsmidler - svidemidler - der fjerner al plantevækst på et sprøjtet areal.

Trim Toxan Plænerens

Kan anvendes mod ukrudt i plænen. Bekæmper hurtigt bredbladet ukrudt som fx bellis, brændenælder, fuglegræs, mælkebøtter og pileurt, men begrænset effekt over for kløver, krybende potentil, ranunkel og ærenpris.

Kan anvendes i hele vækst-sæsonen, men kun én gang pr. sæson og inden 1. aug.

 

Bedst effekt opnås, når græs og ukrudt er i godt vækst og temperaturen er over 12 grader. Slå ikke græsset 3-5 dage før og efter behandling.

Behandlede arealer må tidligst tilsås efter 2 mdr. Nyanlagte plæner må ikke behandles i etableringsåret. 

Keeper mod Ukrudt

Anvendes overalt til effektiv bekæmpelse af ukrudt og græs.

Benyttes som svidemiddel, når alt græs og ukrudt ønskes fjernet før omlægning. Efter sprøjtning skal der gå 14 dage, før jorden bearbejdes og nyt plænegræs sås.

 

Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst og uden udsigt til regn.

 

Vanskeligt ukrudt som kvik-græs, skvalderkål og mælke-bøtter bør have 15-20 cm tilvækst før behandling.

Midlet virker systemisk og de behandlede planter visner ned i løbet af 14 dage. 

 

Ved sprøjtning anvendes 20 mL pr. liter vand til 20 m2. På stort og vanskeligt ukrudt anvendes 40 mL pr. liter vand. 

 

Ved pensling af enkelte ukrudtsplanter mellem prydplanter benyttes 1 del ukrudts-middel og 1 del vand.

Træstød behandles lige efter fældning ved at male ufortyndet koncentrat direkte på snitfladen.

Keeper L mod Ukrudt - Langtidsvirkende

Anvendes overalt, hvor man ønsker at bekæmpe ukrudt og græs og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle måneder.

Bekæmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet, herunder mælkebøtter, skvalderkål, brændenælde og kvikgræs, der visner ned efter 1-2 uger.

 

Der behandles mest effektivt, når ukrudtet er i god vækst - i det tidlige forår.

Midlet er langtidsvirkende og forhindrer spiring af nyt ukrudt i mindst 3-4 måneder.

 

Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede områder, når midlet er tørt.

 

Ved sprøjtning anvendes 3 mL pr. liter vand til 10 m2.

Ultima Ukrudtsbekæmpelse

Ultima bekæmper synligt ukrudt over jorden og hindrer genvækst af roden.

Aktivstoffet er mættede fedtsyrer og er nedbrudt 100% efter 8-10 dage.

Bekæmper de fleste ukrudtsarter som fx tidsel, mælkebøtte, padderokke og skvalderkål.

 

Ukrudtet bør ikke være større end 5-10 cm ved sprøjtning.

Ved kraftigt ukrudt med store rødder fx skvalderkål, bør der genbehandles.

Midlet har størst effekt i varmt, solrigt vejr - temperaturen bør være over 15 grader. Bør ikke anvendes på græsplæner.

 

Der anvendes 2 dL koncentrat til 1 liter vand.

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld