Alger i bassinet

I mange havebassiner opstår der på et tidspunkt algevækst, hvilken gør vandet uklart og grønligt. Selv om, at alger i små mængder ikke skader, så pynter de heller ikke.

Årsag til alger
Problemet med alger opstår hyppigst i forbindelse med nyanlagte havebassiner, da vandværksvand indeholder næringssalte, der er ideelle for alger. Samtidig fungerer bassinets vandrensning sjældent optimalt, når det er helt nyt.

En lille mængde af alger skader normalt ikke fisk, tværtimod afgiver de vitaminer og jod til vandet, hvilket er godt for både bassinets fisk og planter.

Større mængder af alger kan derimod blive et problem. Alger lukker for lyset ned til bunddyr og –planter. Desuden afgiver algerne ilt om dagen, mens de om natten optager ilt. Dvs. at planterne og i værste tilfælde fiskene hverken kan få lys eller næring. Desuden gør algerne vandet grønt og uskønt.

Er der fisk i bassinet og de fodres vil det som regel medføre algevækst, da fiskenes ekskrementer indeholder mange næringsstoffer.

 

Bekæmpelse af alger
Alger i bassinet kan bekæmpes ved at tømme det og rense det grundigt. Det er dog vanskeligt i en mere naturlig dam. Herefter er det vigtigt at forhindre, at der er flere næringsstoffer i bassinet end der bliver optaget. Det betyder, at det er vigtigt, at der er noget til at forbruge de overflødige næringsstoffer. Her er to forslag til at øge næringsforbruget i vandet.
 

Man kan sænke materiale, der indeholder meget træstof f.eks. halm ned i bassinet, så nedbrydningen af dette træstof forbruger næringsstofferne. Det gør man ved at fylde en eller flere netsække med halm. Læg også nogle tunge sten i sækken, så den efter nogle timer synker til bunds i bassinet.

 

Efter 2-3 uger begynder halmens kompostering virkelig at forbruge kvælstof og fosfor og mængden af alger går tydeligvis ned.  Fjern sækken efter 6-8 uger og erstat med en ny, hvis vandet endnu ikke er rent. Halmen må ikke forblive i bassinet, da de optagne næringsstoffer frigives igen, hvis halmen nedbrydes helt.
Alternativt kan man plante en mængde vandplanter i vandkanten, så der er et
naturligt forbrug af næringsstoffer idet vandplanterne vokser. 

Den bedste måde at sørge for en sådan balance er ved at vælge planter

  • Hornblad (Ceratophyllum)
  • Vandpest (Elodea)
  • Pilblad (Sagittaria
  • Krebseklo (Stratiotes)
  • Vandmynte (Mentha)

Du er altid velkommen til at spørge os til råds på din lokale planteskole, hvis du har yderligere spørgsmål om alger i havebassinet.
 

 

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld